top of page

Passie. Ervaring. Doorzetting.
 

Hilde Decleer startte na haar opleiding rechten aan de UGent met een stage bij mr. Vandelacluze in Oostende, een toonaangevend kantoor in onze regio.


Vanaf 1986 is het advocatenkantoor Decleer Hilde gevestigd in Brugge.
 

Het kantoor blijft zich in de loop van de jaren specialiseren volgens de meest recente rechtspraak.
Bijkomende diploma’s, certificaten:


*Geaggregeerde in de rechten
*Erkend bemiddelaar in familiezaken
*Houder van het getuigschrift cassatie in strafzaken
*Erkend bemiddelaar in burgerlijke & handelszaken
*Erkend collaboratief advocaat

*Bijzondere opleiding inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures.

Wat doet een advocaat-bemiddelaar?

De bemiddelaar begeleidt de partijen om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen én voor ieder van hen optimale oplossing van hun onderling conflict te komen.

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke methode gericht op het oplossen van conflicten. De bemiddelaar begeleidt hierbij de onderhandelingen tussen de betrokken partijen als neutrale derde.

Het voeren van collaboratieve onderhandelingen is een vorm van minnelijke geschillenbeslechting. De bedoeling is om het geschil op te lossen door onderhandeling, om zo te komen tot een minnelijk akkoord tussen partijen. 
Elke partij wordt bijgestaan door een collaboratieve advocaat. Een collaboratieve advocaat stapt af van zijn traditionele rol als tegenstander van de andere partij, en probeert samen met de collaboratieve advocaat van de andere partij om in alle transparantie ‘creatieve oplossingen’ te vinden en partijen tot een akkoord te brengen. 
In tegenstelling tot de bemiddeling, is er bij een collaboratieve onderhandeling geen neutrale derde betrokken. De deelnemers aan de collaboratieve onderhandeling zijn de partijen en hun respectieve collaboratieve advocaten.
Wel kan er in het kader van een collaboratieve onderhandeling een beroep worden gedaan op één of meer deskundigen om een neutraal en objectief verslag en advies te verlenen. Dat vertrouwelijk advies is uitsluitend bedoeld om het zoeken naar een minnelijke oplossing te vergemakkelijken. De deskundige kan in geen geval beslissen over het geschil.

Decleer Hilde, zaakvoerder
bottom of page